Poradnia Zdrowia Psychicznego


Marcin Jarosz dokturek.pl

Lek. Marcin Jarosz – specjalista psychiatrii.
Doktorant Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
ŚUM.

Zakres usług:

Diagnostyka, zapobieganie i leczenie zaburzeń psychicznych w tym:

 • psychoz schizofrenicznych
 • zaburzeń nerwicowych
 • zaburzeń afektywnych
 • leczenie chorób otępiennych
 • farmakoterapia zaburzeń
  neurorozwojowych
 • farmakoterapia zaburzeń związanych z przyjmowaniem
  alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • interwencja kryzysowa;
  konsultacje i porady