Poradnia chorób płuc


lek. med. Szymon Płaczek specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznychPoradnia logopedyczna

mgr Agnieszka Dudała

Zakres usług:

  • badanie logopedyczne – rozpoznanie problemu
  • terapię mowy dla małych dzieci
  • terapię mowy dla starszych dzieci (wady wymowy oraz problemy z nabywaniem języka – gramatyką, poprawnym budowaniem zdań, rozumieniem złożonych tekstów)
  • terapię dzieci ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • terapię dzieci z Zespołem Downa i innymi zaburzeniami rozwoju na tle genetycznym
  • konsultacje dla rodziców/opiekunów
  • sporządzanie opinii logopedycznych
  • terapię wad wymowy dla dorosłych